ابراز مراتب تبریکات و تهنیات وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه عنوانی مطبوعات (۲۳ جنوری ۲۰۱۸ / ۳ دلو ۱۳۹۶)

ابراز مراتب تبریکات و تهنیات نیک آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه عنوانی مطبوعات (سه شنبه، ۲۳ جنوری ۲۰۱۸ میلادی / ۳ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی)

Vœux de Jean-Yves Le Drian à la presse (23 janvier 2018)

JPEG

تاریخ نشر 23/01/2018

قسمت بالایی صفحه