ابراز مراتب تبریکات و تهنیات سفارت کبرای جمهوری فرانسه بمناسبت عید سعید الضحی [fr]

PNG

سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، بمناسبت حلول ایام مبارک و خجستهء عید سعید الضحی، مراتب تبریکات و تهنیات گرم و صمیمانه خویش را به کافهء مردم متدین و عزتمند افغانستان تقدیم می دارد.

JPEG

تاریخ نشر 22/07/2018

قسمت بالایی صفحه