ائتلاف علیه "داعش" : شرکت ژان – مارک ایرو در یک جلسهء وزارتی [fr]

بتاریخ ۲۱ جولای ۲۰۱۶ (۳۱ سرطان ۱۳۹۵)، آقای ژان – مارک ایرو وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه در یک جلسه ای با ساخت و ساز محدود از وزرأی امور خارجه و دفاع ائتلاف بین المللی مبارزه علیه "داعش" در واشنگتن اشتراک ورزید.

این ملاقات های منظم، زمینهء هماهنگی بهتر ستراتیژی عمومی ما را فراهم می سازد.

فردای وقوع سوءقصد در شهر نیس، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه بر ضرورت بازهم بیشتر تلاش ها علیه "داعش"، آنچنانیکه رئیس جمهور فرانسه، بلخصوص در مسیر آزاد ساختن شهرهای موصل و رقه تذکار داده بود، تأکید ورزید. "داعش" در اثر عملیات نیروی ائتلاف، از قبل کنترول بسی ساحات را در کشورهای عراق و سوریه از دست داده است.

از سوی دیگر، وزیر امور خارجه یادآور شد که فرانسه از حکومت تفاهم ملی در لیبیا پشتیبانی نموده و در راستای مبارزه با "داعش" خواستار بسیج شدن جمیع نیروهای لیبیایی در کنار فرانسه گردید.

وزرأ در طرز مهار نمودن گسترش "داعش" در دیگر مناطق شکننده و حفاظت از سرزمین های ما در مقابل تهدید بالقوه این گروه، بحث و تبادل نظر نمودند.

JPEG

نشست مذکور زمینه را مساعد ساخت تا بر ضرورت مهار نمودن دوامدار دهشت افگنی، حمایت از راه حل های سیاسی پایدار تأکید بعمل آید. این مأمول مستلزم اجرآات ذیل می باشد :
در کشور سوریه، یک دورهء انتقال سیاسی مطابق به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ؛
در کشور عراق، پیشرفت در راستای آشتی ملی ؛
در کشور لیبیا، اجماع تمام نیروها تحت قیمومیت حکومت تفاهم ملی.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه