ائتلاف بین المللی برضد "داعش" : جلسهء متخصصین ارشد در وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (۲۵ جون ۲۰۱۹ / ۴ سرطان ۱۳۹۸)

جلسهء روئسای سیاسی

جمهوری فرانسه از جلسهء متخصصین ارشد وزارت های امور خارجه دستکم سی کشور عضو ائتلاف بین المللی برضد دولت اسلامی موسوم به "داعش"، و از سه کشور مهمان (سریلانکا، بورکینا فاسو و مالی) بروز سه شنبه ۲۵ جون ۲۰۱۹ میلادی (۴ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی) در پایتخت پاریس استقبال و پذیرایی کرد. ائتلاف برضد "داعش" به هدف اختتام رویکار دهشت افگنانهء "داعش" و سیطره اش بر سرزمینی به مساحت ۰۰۰ ۱۱۰ کلیومترمربع میان کشورهای عراق و سوریه، طی تابستان سال ۲۰۱۴ میلادی (سال ۱۳۹۳ هجری شمسی) تشکیل گردید، و اکنون ائتلاف مذکور ۸۰ کشور جهان و سازمان های بین المللی را گردهم آورده است. این ائتلاف بذریعهء نظامی (عملیات حل حقیقی)، ولی نیز درعرصه های ضد تبلیغ، مبارزه علیه تمویل دهشت افگنی، مجادله با جنگجویان دهشت افگن خارجی و همچنان کمک به باثبات سازی و بازسازی سرزمین های آزاد شده، داخل اقدامات لازمه می گردد.

JPEG

این جلسه بعد از سقوط مورخ ۲۳ مارچ ۲۰۱۹ میلادی (۳ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی) آخرین پایگاه دهشت افگنان باغوز در سوریه که ختم حدود و ثغور ارضی دولت اسلامی موسوم به "داعش" را در شرق میانه بعد از بیش از چهار سال بذل تلاش های مشترک با حمایت شرکای محلی مان در کشورهای عراق و سوریه رقم زد، نخستین گردهمایی بسطح بُلند ائتلاف بود. با این وجود، تهدیدی که گروه دهشت افگن متوجه امنیت بین المللی ساخته، محو نگردیده است. ختم تسلط ارضی "داعش" محض یک مرحله ای است بصوب شکست دوامدار و کامل سازمان دهشت افگن "داعش". این سازمان در جستجوی قیام مجدد بدور حلقات مخفی در کشورهای عراق و سوریه و یک شبکهء مجاری منطقوی جنگجویان بوده که بذریعهء آن می خواهد تا به تحمیل ضربات بر مردمان و مقامات محلی خیلی فراتر از مشرق زمین ادامه دهد.

در مقابل این تهدید تدریجی و تحولی، و اما مستدام، امر الزامی محسوب می گردد تا ائتلاف عملکرد عمومی اش را علیه گروه دهشت افگن پیگیری کند. ائتلاف یکی از چوکات های اصلی عملکرد تلاش بین المللی مبارزه علیه "داعش" را تشکیل می دهد : یعنی، یک فورمات (چوکات) ادغامی و کارآ. پیروزی های مهمی کسب شده از سال ۲۰۱۴ میلادی ( سال ۱۳۹۳ هجری شمسی) بدینسو و کارشناسی های متراکم در بطن اش، مدعی تحکیم این ساخت و سازی خاصتاً منطبق با تعاملات مرحله جدیدی که برای نابودی گروه دهشت افگن آغاز می گردد، است.

JPEG

جمهوری فرانسه با پذیرایی و میزبانی از جلسهء روئسای سیاسی ائتلاف در شهر پاریس، عزم راسخ اش را در راستای عملکرد در همسویی با شرکای بین المللی اش جهت امحای مکمل و نهایی تهدید "داعش" به اثبات رسانید. جمهوری فرانسه از ورای تطبیق عملیات مسمأ به "شمال" که باعملکردهای حمایوی و تعلیمی نیروهای محلی متعهد به مقابله علیه گروه دهشت افگن تبارز می یابد، در داخل ائتلاف بین المللی بگونهء نظامی بسیج است. جمهوری فرانسه از سال ۲۰۱۸ میلادی (سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) بدینسو، تمویل مالی اش را به امداد بشردوستانه و به باثبات سازی اراضی آزاد شده از چنگ "داعش" در سوریه نیز تقویت می بخشد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/securite-desarmement-et-non-proliferation/actualites/actualites-et-evenements-lies-a-la-defense-et-la-securite/2019/article/coalition-internationale-contre-daech-reunion-d-experts-de-haut-niveau-au

تاریخ نشر 08/07/2019

قسمت بالایی صفحه