آندور – ملاقات و گفتگوی هَرلِم دِزیر با ژیلبِرت سابویا، وزیرامور خارجه آندور (پاریس، ۲۳ فبروری ۲۰۱۷ / ۵ حوت ۱۳۹۵)

بروز پنجشنبه ۲۳ فبروری ۲۰۱۷ مصادف به ۵ حوت ۱۳۹۵، آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت در امور اروپا ، آقای ژیلبِرت سابویا وزیر امور خارجه کشور آندور را بحضور پذیرفت.

JPEG

طی این ملاقات و گفتگو میان طرفین، اخبار روز و تحولات اوضاع اروپا مطمح بحث واقع گردید و روند جاری مذاکرات جهت نائل آمدن به عقد یک توافقنامهء مشارکت با اتحادیهء اروپا مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/andorre/evenements/article/andorre-entretien-de-harlem-desir-avec-gilbert-saboya-ministre-des-affaires

تاریخ نشر 26/02/2017

قسمت بالایی صفحه