آموزش وکلای مدافع افغانستان [fr]

براساس چهارچوب توافقنامه همکاری امضا شده میان شورای وکلای مدافع فرانسه و کانون مستقل وکلای مدافع افغانستان، آقای ژان کریستوف لپوبل، به تاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی وارد کابل گردید.

JPEG

هدف از سفر آقای ژان کریستوف آماده کردن گام های نخست برای یک دوره آموزشی روش تحقیق عدلی و قضای می باشد. همچنین در این سفر آقای لپوبل، با آقای هاشمزی رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و آقای متوکل منشی این کمیسیون، دیدار کرده و در این مورد تبادل نظر نمودند. برعلاوه در دیداری که با آقای حیات رییس وکلای مدافع و نماینده دفتر ریاست جمهوری افغانستان دایر گردید، آنها در مورد ساختار نظام قانونی افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.

JPEG

چنانچه این تبادل نظرها زمینه را برای تنظیم این دوره آموزشی که در ماه های آینده برگزار خواهد، شد فراهم می سازد. این اقدام در راستای همکاری های پایدار میان افغانستان و فرانسه صورت می گیرد. از سوی دیگر، هیات گزینش شماری از وکلای کاندید را برای یک دوره آموزشی سه هفته ای ارتقای ظرفیت انتخاب کرده و به فرانسه اعزام خواهند نمود.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه