آلمان – سفر ژان – ایوو لودریان به برلین (۲۲ می ۲۰۱۷ / اول جوزا ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بروز دوشنبه ۲۲ می ۲۰۱۷ میلادی مصادف به اول جوزا ۱۳۹۶هجری شمسی، جهت ملاقات و گفتگو با آقای سیگمار گابریئل همتای آلمانی اش به شهر برلین عزیمت نمود و در یک محفل صرف طعام کاری اشتراک ورزید.

JPEG

وزرأی مذکور مسائل آغاز دوباره روند اتحادیهءاروپا و تعاملات عمده بین المللی را بر اساس گفتگوی که رئیس جمهور فرانسه با صدراعظم آلمان انجام داد، و دراین بابت کشورهای فرانسه و آلمان، بخصوص درمورد تحول اوضاع در مالی و سوریه، باهم هماهنگی تنگاتنگ دارند، مطمح بحث قرار دادند. ذوات فوق الذکر نیز دربارهء نشست عالی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - ناتو که بروز پنجشنبه ۲۵ می ۲۰۱۷ میلادی (۴ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی) دایر گردید، تبادل نظر نمودند.

آقای ژان – ایوو لودریان بعد از تقرری اش در رأس وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه، با بسررسانیدن نخستین بازدید دوجانبه خویش از شهر برلین، خواست تا علاقه مندی و دلبستگی کشور فرانسه را به رابطهء فرانسه – آلمان هویدا ساخته، ثابت کند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/evenements/article/allemagne-deplacement-de-jean-yves-le-drian-a-berlin-22-05-17

تاریخ نشر 23/05/2017

قسمت بالایی صفحه