آلمان – سفر خانم ناتالی لوازو به برلین (۱۱ جولای ۲۰۱۷ / ۲۰ سرطان ۱۳۹۶)

بروز سه شنبه ۱۱ جولای ۲۰۱۷میلادی مطابق به ۲۰ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی، خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی جمهوری فرانسه، جهت درمیان گذاشتن از سرگیری رویکار اروپایی با همتای آلمانی اش آقای میکائل روث، وزیر موظف و مسئول امور اروپایی جمهوری فدِرال آلمان، عازم شهر برلین گردید.

JPEG

دو وزیر نامبرده که منشیان بخش همکاری فرانسه – آلمان نیز استند، مسائل مربوط به همکاری دوجانبه و ترتیبات و آماده گیری ها برای تدویر جلسه مورخ ۱۳ جولای (۲۲ سرطان) شورای وزرأی فرانسه و آلمان را در شهر پاریس، مورد ارزیابی و مداقه قرار دادند.

خانم لوازو و آقای روث بخصوص در راستای نخستین ملاقات و رویارویی شورای فرانسه و آلمان مرتبط به موضوعات ادغامی ای که حین اجلاس شورای وزرأی فرانسه و آلمان در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) بوجود آمد زحمت کشیده و تلاش ورزیده، و نشست این شورا را با وزرأی امور داخله مشترکاً ریاست نمودند. وزرأی امور داخله مذکور وظیفهء رسیدگی به این مسئله محوری نزد جوامع مان را در چشم انداز نظریات و موضعگیری کشورهای فرانسه و آلمان بعهده دارند.

جهت معلومات مزید در عرصه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/evenements/article/allemagne-deplacement-de-nathalie-loiseau-11-07-17

تاریخ نشر 12/07/2017

قسمت بالایی صفحه