آلمان – اشتراک ژان – مارک ایرو در جلسه غیر رسمی وزرأی امور خارجه گروه "جی ۲۰" (بُن، ۱۶ – ۱۷ فبروری ۲۰۱۷ / ۲۸ – ۲۹ دلو ۱۳۹۵)

آقای ژان - مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، بتاریخ ۱۶ و ۱۷ فبروری ۲۰۱۷ (۲۸ و ۲۹ دلو ۱۳۹۵) جهت اشتراک در جلسه غیر رسمی وزرأی امور خارجه گروه "جی ۲۰" تحت عنوان "بازنویسی نظم جهانی – سیاست خارجی ماسوای مدیریت بحران"، عازم شهر بُن گردید. از سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) بدینسو، این نخستین گردهمایی گروه "جی ۲۰" در قالب یادشده است.

JPEG

تبادل نظریات میان وزرأ امور خارجه بالای سه موضوع ذیل تنظیم یافته بود : تطبیق آجندای ۲۰۳۰ برای انکشاف پایدار، حفظ صلح و پیشگیری منازعات، همکاری گروه "جی ۲۰" با قارهء افریقا.

این نشست که از سوی گروه "جی ۲۰" تحت رهبری کشور آلمان تدویر گردیده بود، در راستای آمادگیری ها و ترتیبات برای جلسه عالی سران دولت و حکومت گروه "جی ۲۰" که بروزهای ۷ و ۸ جولای ۲۰۱۷ (۱۷ و ۱۸ سرطان ۱۳۹۶) در شهر هامبورگ برگزار می شود، انجام یافت.

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/evenements/article/allemagne-participation-de-jean-marc-ayrault-a-la-reunion-informelle-des

تاریخ نشر 20/02/2017

قسمت بالایی صفحه