آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه جهت تقدیم مراتب وداع بحضور جلالتمآب محمد اشرف غنی پذیرفته شد

آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه ساعاتی قبل از رفتن اش از افغانستان از جانب رئیس جمهور محترم محمد اشرف غنی جهت ادای مراسم متداول پدرود بحضور پذیرفته شد.

بروز پنجشنبه ۱۹ می ۲۰۱۶ (۳۰ ثور ۱۳۹۵)، جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان را در آخرین رسم شرفیابی تودیعی بحضور پذیرفت. طی این ملاقات سفیر فرانسه مراتب پدرود خویش را به رئیس دولت کشور تقدیم نمود.

JPEG

عملاً، سفیر بعد از تتمیم مأموریت سه ساله از ماه می ۲۰۱۳ الی ماه می ۲۰۱۶ در افغانستان، فردای یوم ملاقات کابل را بقصد کشوراش ترک می کرد. آقای ژان – میشل مارلو که طی وظیفه محوله اش با عملکرد مصممانه و متنوع به نفع تحکیم وعمیق ساختن رابطه دوستی از قبل سابقه دار میان فرانسه و افغانستان از خود جدیت بخرچ داده است، از جانب رئیس جمهور جلالتمآب محمد اشرف غنی مدت طولانی پذیرایی گردید و بدین ترتیب با موصوف خداحافظی مفصلی نمود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه