آغاز مأموریتی بنام "ورزش و سیاحت" (۱۷ اپریل ۲۰۱۸ / ۲۸ حمل ۱۳۹۷)

JPEG

خبرنامهء مطبوعاتی – آغاز مأموریتی بنام "ورزش و سیاحت"

آقای اِدوارد فیلیپ، صدراعظم جمهوری فرانسه در نتیجهء شورای بین الوزارتی سیاحت (سی.ای.تی.) مورخ ۱۹ جنوری ۲۰۱۸ میلادی (۲۹ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی)، اعلام نمود که جلسه آینده مورخ ۱۹ جولای (۲۸ سرطان) شورای بین الوزارتی سیاحت (سی.ای.تی.)، یک بخشی از امور محوله خویش را به موضوع "ورزش و سیاحت" اختصاص خواهد داد.

JPEG

خانم لورا فلِسِل، وزیر ورزش و تربیت بدنی و آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، جهت آماده گیری و بند و بست ترتیبات لازمه برای برگزاری اجلاس مذکور و جلب سهم و امداد جمیع فعالان ذیربط مسئله، چهار شخص را موظف به انجام این مأموریت نمودند.

مسئولیت مطالعه شرایط کامیابی سیاحتی رویدادهای بزرگ ورزشی آینده و تعبیه و ارائهء توصیه ها به حکومت، بعهدهء خانم پاسکال روک، رئیسه عمومی "پییر و تعطیلات تفرج ها"، آقایان بنیامین دیرکس، وکیل حوزهء اول "سوون و لوار"، لوران کیژ، نماینده عمومی "ولکوم سیتی لِب" و پاتریک دووسو، معاون دفتر سیاحت "توکیِ" واگذار گردید.

JPEG

عملاً، سرزمین فرانسه هر سال از چندین رویداد ورزشی بسطح جهانی، استقبال و پذیرایی می کند، و برگزاری این چنین مسابقات ورزشی در پلان راهبردی عمومی در راستای ارجیحت و ارتقای جاذبیت کشورمان، سهم بارز دارد. این تجمعات بخاطر جذب و کشانیدن تعداد کثیر مردم و علاقه مندان ورزش بسوی خود، عملکرد سیاحتی را نیرو می بخشد، و به امر دید و نمایانی روزافزون اراضی و سرزمین های فرانسه کمک می کند. معهذأ، امر واجبی است تا از این فرصت های طلایی بهره برداری بهتر صورت گیرد، و جهت نیل به اهداف بلندپروازانه ای که حکومت فرانسه درعرصهء صنعت سیاحت، بخصوص در چشم انداز برگزاری بازی های اُلمپیک و پارالمپیک سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۳ هجری شمسی) بخود تعیین و مشخص کرده است، دست آوردها و پیامدهای آن را به حدعالی رسانید.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-sportive/evenements/article/lancement-de-la-mission-sport-et-tourisme-17-04-18

تاریخ نشر 24/04/2018

قسمت بالایی صفحه