آغاز برنامهء فرانسه – انگلستان : "رهبران جوان"، (۳ فبروری ۲۰۱۷ / ۱۵ دلو ۱۳۹۵)

صبح روز جمعه ۳ فبروری (۱۵ دلو)، برنامه جدید فرانسه – انگلستان بنام "رهبران جوان" در سفارت فرانسه مقیم لندن و سفارت انگلستان واقع در پاریس، در عین زمان آغاز گردید.

این رویکاری که در جلسهء مورخ ماه مارچ سال ۲۰۱۶ میلادی (حوت ۱۳۹۴/حمل ۱۳۹۵ هجری شمسی) در شهر امییَن میان فرانسه و انگلستان طرح ریزی شده بود، هر سال زمینهء ایجاد یک شبکه متشکل از دستکم سی شخصیت آینده فرانسوی و انگلیسی (بین سنین ۳۰ – ۴۰ سال) را که از سوی یک هیئت منصفه به رهبری خانم پاتریسیا باربیزهِ انتخاب می شوند، مساعد خواهد ساخت.

اشخاص علاقه مند به این برنامه می توانند سر از امروز نامزدی خویش را از ورای نشانی برقی ذیل پیشکش نمایند : http://www.francobritish.org/

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/evenements/article/lancement-du-programme-franco-britannique-jeunes-leaders-young-leaders-03-02-17

تاریخ نشر 06/02/2017

قسمت بالایی صفحه