آزادی مطبوعات – ملاقات و گفتگوی آقای ژان – ایوو لودریان با آقای کریستوف دولوار، دبیر کُل انجمن گزارشگران بدون مرز (ار.اس.اف.) – (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷ / ۲۲ سنبله ۱۳۹۶)

بروز چهارشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۲ سنبله ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با آقای کریستوف دولوار، دبیر کُل انجمن گزارشگران بدون مرز (ار.اس.اف.) ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

آقایان ژان – ایوو لودریان و کریستوف دولوار وضعیت آزادی مطبوعات را در جهان وهمچنان چندین مورد انفرادی روزنامه نگارانی که اکنون بخاطر فعالیت های شان محبوس اند، مطمح بحث و گفتگو قرار دادند. یک شب قبل از عزیمت وزیر امور خارجه فرانسه بصوب انقره پایتخت ترکیه، قضیهء لوو بورو مورد تبادل نظر عمیق واقع شد.

طی این مشافهه دوجانبه و درچوکات اجلاس آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اولویت ها و ابتکارات انجمن گزارشگران بدون مرز (ار.اس.اف.)، مطرح گردید. آقای لودریان حمایت فرانسه را از ابتکار انجمن گزارشگران بدون مرز (ار.اس.اف.) مبنی بر ایجاد یک ساختار با صلاحیت و مناسب تحت قیمومیت منشی عمومی سازمان ملل متحد جهت محافظت از خبرنگاران ابراز داشت. همین اکنون پیشنهاد مذکور جهت تطبیق، زیر جر و بحث ها و مذاکرات با شرکای مان در سازمان ملل متحد قرار دارد.

کثرت گرایی رسانه ها، حق معلومات دهی و حصول معلومات و توانمندی ابراز دیدگاه های منتقدانه، عناصر عمدهء گفتمان مردم سالار است. دفاع از آزادی مطبوعات و آزادی بیان، اولویت های سیاست خارجی کشور فرانسه را تشکیل می دهد.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2017-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/liberte-de-la-presse-entretien-de-m-jean-yves-le-drian-avec-m-christophe

تاریخ نشر 17/09/2017

قسمت بالایی صفحه