آزادی مطبوعات : مسئول طلوع نیوز مدال شهر پاریس را اخذ نمود ! [fr]

پریروز دوشنبه ۲ می (۱۳ ثور) بمناسبت بزرگداشت از "قهرمانان اطلاعات و اخبار"، شهر پاریس با گزارشگران بدون مرز (ار.اس.اف.) یک نشست شبانه ای را در تئاتر "رون – پوَن" دایر کرد. شاروال پاریس چهار روزنامه نگار فعال و متعهد در راستای آزادی مطبوعات را برگزید. آقای لطف الله نجفی زاده مسئول طلوع نیوز، دوست و شریک این سفارت، در میان این برگزیده شدگان است.

خانم اَن هیدَلگو شاروال پاریس، شبی قبل از یوم جهانی آزادی مطبوعات، بر پشتیبانی پایتخت فرانسه بسود آزادی بیان، حفاظت از روزنامه نگاران و استقلالیت اخبار و اطلاعات مجدداً تأکید ورزید. بدین مناسبت، شاروال پاریس تعهد شخص خودش و تعهد شهراش را به آزادی مطبوعات که بازتاب تعهد فرانسه نیز می باشد، تجدید نمود.

JPEG

آقای پاتریک کلوگمَن معاون شاروال پاریس، مسئول روابط بین المللی و امور جوامع فرانسوی زبانان و در مسلک وکیل مدافع، چنین اظهار داشت : "بعد از استقبال شورای عمومی شبکه بین المللی شهرهای پناه ده و انتظام اولین شب گفتمان ها، این رویداد یک مرحله جدیدی در بسیج بودن ما است به نفع آزادی بیان. در سال ۲۰۱۶، اصل حفاظت از روزنامه نگاران و استقلالیت اطلاعات و اخبار مبارزه ای است که باید در کشورهای زیادی منجمله در فرانسه به پیش برده شود."

JPEG

چهار خبرنگار متعهد به آزادی مطبوعات که مدال شهر پاریس را دریافت نمودند :

- لطف الله نجفی زاده، مسئول شبکهء تلویزیونی افغانی طلوع نیوز. وی در ماه جنوری ۲۰۱۶ هدف یک سوءقصد انتحاری طالبان قرار گرفت.
- نرگس محمدی، روزنامه نگار ایرانی، از نزدیکان شیرین عبادی و سخنگوی مرکز مدافعین حقوق بشر. نامبرده در ایران به سپری نمودن ۶ سال قید زندان محکوم شده است.
- آنتوَن کابوراههِ، مدیر مسئل "ایواسو" روزنامه مستقل بروندی. موصوف از سوی محکمهء کشور بروندی و حکم بین المللی بازداشت تحت تعقیب قرار دارد و اکنون در بلژیک پناهنده شده است.
- کان دوندار، مدیر نشریهء :جمهوریت" در ترکیه. آقای دوندار بعد از نشر اسنادی دال بر ارسال اسلحه از سوی سازمان استخبارات ترکیه به گروه های اسلامی شورشگر در سوریه، تحت پیگرد اورگان عدلی و قصأیی کشوراش قرار دارد.

JPEG

سفارت فرانسه در افغانستان به آقای لطف الله نجفی زاده از بابت گزینش اش و همچنان به جمع کارمندان طلوع نیوز که روزانه کیفیت عالی تولیدات، مسلکی بودن و جرأت تیم های کاری شان را به اثبات می رسانند، مراتب تبریکات نیک خویش را اظهار می دارد. از ابتکار گزارشگران بدون مرز (ار.اس.اف.) و شاروالی پاریس نیز قدردانی می نماییم و با آنها یکجا، بر حمایت خود از آزادی مطبوعات در جهان و علی الخصوص در افغانستان، مجدداً تأکید می ورزیم.


زنده باد روزنامه نگاران و زنده باد آزادی مطبوعات !

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه